Γενικά στοιχεία για τον οικισμό .

Το όνομα του οικισμού, φέρεται να προέρχεται από το δέντρο αυγαριά, δέντρο των οποίων η κοινή ονομασία σε πολλές περιοχές της χώρας

μας είναι σορβιά ή σουρβιά από το επιστημονικό όνομα του είδους sorbus domestica. Τα δένδρα αυτά φύτρωναν άλλοτε μέσα στον οικισμό αλλά και γύρω του.

Έτος δημιουργίας οικισμού: 1814 από τον Αχμέτ (Νταλίπ)  πασά, ο οποίος διέταξε τη συγκέντρωση όλων των ραγιάδων στην τοποθεσία που

βρίσκεται ο σημερινός οικισμός, λόγω της πληθυσμιακής τους αύξησης φοβούμενος πιθανή εξέγερση.

Στο τέλος της τουρκοκρατίας, η Αυγαριά ήταν τσιφλίκι του Μπαραμπούτη μπέη, ο οποίος πέθανε άτεκνος και έτσι έγινε εθνικό κτήμα που αργότερα δόθηκε στους κατοίκους της περιοχής ενώ  το δάσος παρέμεινε στην κοινότητα Αυγαριάς.

Διοικητική-ιστορία:

Στις 28/12/1836 δημοσιεύεται για πρώτη φορά η διοικητική διαίρεση της Εύβοιας και η Αυγαριά υπαγόταν στο δήμο Ιστιαίων και παρέμεινε σ’ αυτόν ως το 1912. Στις 16/08/1912 όταν καταργήθηκε ο δήμος Ιστιαίων, ο οικισμός ορίστηκε έδρα της κοινότητας Αυγαριάς. Ταυτόχρονα ο οικισμός Γαλατσώνα υπάχθηκε στην κοινότητα. Στις 22/03/1930 ο οικισμός Γαλατσώνα αποσπάστηκε από την κοινότητα και ορίστηκε ως

έδρα της κοινότητας Γαλατσώνας. Στις 16/10/1940 μεταβλήθηκε η ονομασία του οικισμού από Αυγαριά   σε Αβγαριά όπως και η ονομασία από κοινότητα Αυγαριάς σε κοινότητα Αβγαριάς. Στις 04/12/1997 η κοινότητα καταργήθηκε και υπάχθηκε στο δήμο Ιστιαίας ως δημοτικό διαμέρισμα. Σήμερα αποτελεί Δ.Ε. του Δημου Ιστιαίας- Αιδηψού.

 Γενικά στοιχεία.

Πληθυσμός: 96 κάτοικοι με βάσει την απογραφή του 2011.

Γεωγραφικές-συντεταγμένες:

   38°57'1.22"N  -  23°11'33.73"

Bρίσκεται:

ü     Εκατόν είκοσι έξι (126) χλμ. βορειοδυτικά της Χαλκίδας (μέσω Αρτεμισίου, Ιστιαίας).

Εκτιμώμενος χρόνος διαδρομής 2 ώρες και 35 λεπτά.

ü     Πέντε (5)    χλμ.   Ανατολικά  της    Ιστιαίας. Εκτιμώμενος χρόνος διαδρομής 10 λεπτά.

Η Αβγαριά υπάγεται:

ü     στη δημοτική ενότητα Αβγαριάς με έδρα την Αβγαριά,

ü     στο δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού με έδρα την Ιστιαία,

ü     στη Περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.

Το δημοτικό διαμέρισμα Αβγαριάς αποτελείται από τον οικισμό Αβγαριά.

Η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβγαριάς Ν. Ευβοίας

 Ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους που συνέβαλλαν στην διαμόρφωση της σελίδας του Συλλόγου μας.
(e-mail: gdangelop@avgaria.gr).

                                                                                                                   Επιστροφή στην Αρχή