Πολιτιστικός Σύλλογος Αβγαριάς

Αβγαριά(η)
Ιστορική Αναδρομή

Γεωγραφική Θέση

Τοπωνυμικό
Δημογραφικά Στοιχεία
Φωτογραφικό Υλικό
Θέσεις Θέασης
Ο Ναός και τα Ξωκκλήσια

Αρθρογραφία

Γενεαλογία

Πολιτιστικός Σύλλογος

Εκδηλώσεις
Βήμα Μελών και Φίλων
Προτάσεις-Σχόλια

 


 

 

Δωρεά Οικοπεδικής έκτασης στην είσοδο το Χωριού.

Η Θεοδώρα Αντωνίου, το γένος Ιωάννη Παπαδιώτη, παραχώρησε δωρεάν στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβγαριάς το οικόπεδο που εμφανίζεται στο παρακάτω σχέδιο, έκτασης 68,44 τ.μ.  με σκοπό να αξιοποιηθεί για την αισθητική αναβάθμιση της πλατείας μπροστά στο Κοινοτικό Γραφείου   του χωριού. Τα έξοδα μεταβίβασης στο Σύλλογο καλύφτηκαν με δαπάνη του Συλλόγου ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Το τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου σχεδιάστηκε δωρεάν από τον Μηχανικό Γεωργαντέλο Ιωάννη. Το σχετικό συμβόλαιο μεταβίβασης του οικοπέδου προς τον Σύλλογο συντάχθηκε δωρεάν από τον συμβολαιογράφο Πρίντζιο Σωτήριο και βρίσκεται σε ισχύ από την 23η Οκτωβρίου 2012 .

                                                Τοπογραφικό Διάγραμμα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ: ΚΑΡΥΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

Η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβγαριάς Ν. Ευβοίας
 Ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους που συνέβαλλαν στην διαμόρφωση της σελίδας του Συλλόγου μας.
(e-mail: gdangelop@avgaria.gr).

                                                                                                                   Επιστροφή στην Αρχή