Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αβγαριάς αποφάσισε την μελέτη των γενεαλογικών δένδρων των κατοίκων της Αβγαριάς από της ιδρύσεως του

Νεοελληνικού Κράτους ως σήμερα. Η εργασία είναι πολύ χρονοβόρα και επίπονη διότι προϋποθέτει την αναδρομή σε αρχεία του Δημοτολογίου ,

Μητρώου Αρένων, Ληξιαρχείου, της Στρατολογίας αλλά και αρχείων της Εκκλησίας της ενορίας της Αγίας Παρασκευής.

Η καταγραφή των αρχείων σε πρώτη φάση θα είναι προσωρινή και η βοήθεια των κατοίκων του χωριού στη φάση αυτή θα είναι καθοριστική. Τα μέλη του Συλλόγου θα παραθέσουν τα όποια στοιχεία των γενεαλογικών δένδρων έχουν συμπληρωθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία καταγραφής των με

κάθε επιφύλαξη για τυχών λάθη και μέχρι την οριστικοποίησή τους εφόσον υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις ότι δεν θα εγερθούν αντιρρήσεις ή τυχόν επιφυλάξεις γα την δημοσίευση των στοιχείων των αναφερομένων προσώπων. Για τον παραπάνω λόγο η όποια προηγούμενη δημοσίευση των στοιχείων των γενεαλογικών δένδρων αναστέλλεται. Συνεπώς η προηγούμενη διασύνδεση των παρακάτω δεσμών των γενεαλογικών δένδρων

προσωρινά καταργείται.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ

Α/Α

 ΕΠΩΝΥΜΟ

1

Γεραντωναίοι

2

Γερογιωργαίοι

3

Ζαφειραίοι

4

Δημητραναίοι

5

Καμαρλίγγος

6

Κολοβός

7

Σκιαθιταίοι

8

Στεφαίοι

9

Τριγκαίοι

10

Παπακωνσταντιναίοι

Η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβγαριάς Ν. Ευβοίας

 Ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους που συνέβαλλαν στην διαμόρφωση της σελίδας του Συλλόγου μας.
(e-mail: gdangelop@avgaria.gr).

                                                                                                                   Επιστροφή στην Αρχή