Πολιτιστικός Σύλλογος Αβγαριάς

Αβγαριά(η)
Ιστορική Αναδρομή

Γεωγραφική Θέση

Τοπωνυμικό
Δημογραφικά Στοιχεία
Φωτογραφικό Υλικό
Θέσεις Θέασης
Ο Ναός και τα Ξωκκλήσια

Αρθρογραφία

Γενεαλογία

Πολιτιστικός Σύλλογος

Εκδηλώσεις
Βήμα Μελών και Φίλων
Προτάσεις-Σχόλια

 


 

       Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αβγαριάς αποφάσισε την μελέτη των γενεαλογικών δένδρων των κατοίκων της Αβγαριάς από της ιδρύσεως του Νεοελληνικού Κράτους ως σήμερα. Η εργασία είναι πολύ χρονοβόρα και επίπονη διότι προϋποθέτει την αναδρομή σε αρχεία του Δημοτολογίου , Μητρώου Αρένων, Ληξιαρχείου, της Στρατολογίας αλλά και αρχείων της Εκκλησίας της ενορίας της Αγίας Παρασκευής.

Η καταγραφή των αρχείων σε πρώτη φάση θα είναι προσωρινή και η βοήθεια των κατοίκων του χωριού στη φάση αυτή θα είναι καθοριστική. Τα μέλη του Συλλόγου θα παραθέσουν τα όποια στοιχεία των γενεαλογικών δένδρων έχουν συμπληρωθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία καταγραφής των με κάθε επιφύλαξη για τυχών λάθη και μέχρι την οριστικοποίησή τους εφόσον υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις ότι δεν θα εγερθούν αντιρρήσεις ή τυχόν επιφυλάξεις γα την δημοσίευση των στοιχείων των αναφερομένων προσώπων. Για τον παραπάνω λόγο η όποια προηγούμενη δημοσίευση των στοιχείων των γενεαλογικών δένδρων αναστέλλεται. Συνεπώς η προηγούμενη διασύνδεση των παρακάτω δεσμών των γενεαλογικών δένδρων προσωρινά καταργείται.

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ
1 Γεραντωναίοι
2 Γερογιωργαίοι
3 Ζαφειραίοι
4 Δημητραναίοι
5 Καμαρλίγγος
6 Κολοβός
7 Σκιαθιταίοι
8 Στεφαίοι
9 Τριγκαίοι
10 Παπακωνσταντιναίοι

 

Η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβγαριάς Ν. Ευβοίας
 Ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους που συνέβαλλαν στην διαμόρφωση της σελίδας του Συλλόγου μας.
(e-mail: gdangelop@avgaria.gr).

                                                                                                                   Επιστροφή στην Αρχή