Πολιτιστικός Σύλλογος Αβγαριάς

Αβγαριά(η)
Ιστορική Αναδρομή

Γεωγραφική Θέση

Τοπωνυμικό
Δημογραφικά Στοιχεία
Φωτογραφικό Υλικό
Θέσεις Θέασης
Ο Ναός και τα Ξωκκλήσια

Αρθρογραφία

Γενεαλογία

Πολιτιστικός Σύλλογος

Εκδηλώσεις
Βήμα Μελών και Φίλων
Προτάσεις-Σχόλια

 


 

Το καταστατικό του Συλλόγου ύστερα από την Τροποποίησή του (Διαταγή με αρ.14/2013 του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας, Πληρεξούσια δικ. Παρασκευή Δ. Αγγελοπούλου)

Σκοπός Ιστορικό Μέλη ΔΣ Αποθεματικό Συλλόγου Συζητήσεις Ενέργειες ΔΣ Στοιχεία επικοινωνίας Αναζήτηση Δωρητές-Ευεργέτες

Η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αβγαριάς Ν. Ευβοίας
 Ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους που συνέβαλλαν στην διαμόρφωση της σελίδας του Συλλόγου μας.
(e-mail: gdangelop@avgaria.gr).

                                                                                                                   Επιστροφή στην Αρχή